2019-09-11 11:32:00

Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4., (NN, broj: 172/03, 144/10) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, Donja Zelina. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama. 

U prilozima možete pročitati više o katalogu te popuniti Zahtjev za pristup informacijama i dostaviti ga u školu.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju služenika za zaštitu podataka

Katalog informacija

Zahtjev za pristup informacijama - obrazac

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.pdf

Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

____________________________________________________________________

Godišnje izvješće 2016.

Godišnje izvješće 2017.

Godišnje izvješće 2018.

Godišnje izvješće 2019.

Godišnje izvješće 2020.

 

 


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina