2019-10-13 17:24:15

PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:

 • u svezi s prijedlogom i realizacijom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada

 • u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada

 • u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje

 • u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu

 • razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno - obrazovnim radom

 • daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i kulturnih sadržaja škole

 • u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima

 • glasuje o kandidatu za ravnatelja

 • predlaže svog predstavnika u  Školski odbor

 • raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti i Kućnog reda

 • obavlja druge poslove prema odredbama statuta i drugih općih akata Škole.

Popis predstavnika roditelja u Vijeću roditelja za šk. god. 2019./2020. nalazi se u prilogu.


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina