2019-10-17 12:29:24

Učitelji su ti koji...

"Učitelji su ti koji sebe koriste kao mostove, pozivajući svoje učenike da prijeđu preko njih; zatim, pomažući im prijeći, radosno onemoćaju, hrabreći ih da sami sagrade takve mostove.„  (N.K.)


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina