2019-10-07 10:31:00

STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE / ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2019./2020.

Kod planiranja sadržaja kurikuluma polazi se od interesa i potreba učenika, kao i posebnosti okružja u kojem se škola nalazi.

„Obrazovanjem si uljepšavamo svoje ja. Bez srama učimo i pitajmo! Ispitivanje i istraživanje korijeni su znanja,  a mišljenje i razmišljanje put su do njega.“

 Konfucije

Moto:

Ti to možeš!

Misija:

Kroz cjelovit razvoj kod učenika razviti kompetencije potrebne u 21. stoljeću i pripremiti ih za cjeloživotno obrazovanje i brzo prilagođavanje promjenama.

 Vizija:

U školi u kojoj se svi dobro osjećaju i imaju jednake prilike, u školi u kojoj su učitelji visoko motivirani i profesionalni međusobnom suradnjom i partnerstvom škole, roditelja/skrbnika učenika i školskog okruženja ostvariti zajednički cilj –   osposobiti učenike za samostalno učenje, razmišljanje i razvijanje vlastitih stavova, kritičnosti i samokritičnosti te poduzetništvo.

Vrijednosti koje njegujemo:

 •  strpljivost i upornost
 •  toleranciju
 •  suradnju
 •  komunikacijske vještine
 •  samopouzdanje i samopoštovanje
 •  odgovornost
 •  prijateljstvo
 •  brižnost
 •  pozitivan odnos prema prirodi
 •  zdrav način življenja.

Strategije razvoja:

 • Sustavno i stalno unaprjeđivati nastavni proces, razvijati metode poučavanja, kvalitetu nastave kroz kontinuirani profesionalni razvoj, stručno usavršavanje i međusobni dijalog i suradnju učitelja.
 • Razvijati informatičku pismenost i digitalne kompetencije učenika i učitelja kroz predavanja i radionice u školi i izvan.
 • Kontinuirano osuvremenjivati i poboljšavati uvjete rada prvenstveno nabavkom pametnih ploča.
 • Prepoznavati i prihvaćati potrebe i interese svakog učenika prilagođavajući poučavanje njihovim individualnim mogućnostima.
 • Razvijanje cjelovite ličnosti učenika kroz poticanje pobjedničkog  duha, samopouzdanja, kritičkog  mišljenja, socijalnih  i komunikacijskih  vještina, međusobnog  uvažavanja i povjerenja kod učenika u ozračje pozitivnog raspoloženja kroz međupredmetne teme, satove razrednika i sve nastavne predmete te izvanučioničku nastavu.
 • Kod učenika razvijati odgovornost za vlastiti uspjeh, kao i odgovornost prema radu, životu, općem dobru kroz radionice stručnih suradnika, satove razrednika i svim nastavnim predmetima.
 • Razvijanje ekološke svijesti (projekt sakupljanja staroga papira, baterija, rad u školskom vrtu i okolišu škole i sl.).
 • Razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima/skrbnicima na individualnim informacijama i roditeljskim sastancima i poticanje uz pružanje pravovaljanih informacija da poduzmu  mjere za poboljšanje postignuća djeteta u učenju i napretka u ponašanju .
 • Razvijati suradnju s roditeljima kroz rada na projektima u kojima bi se mogla iskoristiti njihova profesionalna znanja.
 • Poraditi na vizualnom identitetu škole- logo, web stranica, estetsko uređenje škole (prvi dojam o školi).
 • Prijaviti najmanje jedan (1) projekt vezan uz primjenu IKT-a u školi- NOW generacija.
 • Animiranje učenika za suradnju i povezanost s lokalnom zajednicom kroz uključivanje u  različite manifestacije izvan škole.
 • Raditi na socijalnoj dimenziji kulture škole – međuljudski odnosi među svim sudionicima škole, u različitim situacijama i na različitim razinama kroz poštovanje i uvažavanje i međusobno kulturno ophođenje i suradnju.
 • Provesti samovrednovanje i aktivno u analizu odgojno- obrazovnog rada i razvijanje strategije rada uključiti Tim za kvalitetu.

                                                                        RavnateljIca:

                                                                        Lidija Smrndić, mag. prim. educ.


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina