2019-10-31 09:47:00

Višednevna školska ekskurzija 7. r. (2019./2020.)

JAVNI POZIV ZA VIŠEDNEVNU EKSKURZIJU UČENIKA 7. RAZREDA

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15) i Odluke o datumu i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 7. razreda na sastanku Povjerenstva održanom 28. listopada 2019. u 18:15 sati Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina objavljuje

Javni poziv za školsku ekskurziju.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponudu u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" - Broj ponude: 2/2019.

Rok za dostavu ponuda: 13. studeni 2019.

Javno otvaranje ponuda: 20. studenog 2019. u 17:30 sati u konferencijskoj dvorani.


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina