2020-01-28 16:36:58

Upute ukratko

Upute za provedbu smotre LiDraNo 2020., šifrarnik i tablice za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje: Upute za provedbu LiDraNa 2020.


OSNOVNE ODREDNICE SMOTRE LIDRANO 2020. 

Vremenik smotre:

 • školska razina: do 31. siječnja 2020.
 • općinska razina i gradske četvrti: do 13. veljače 2020.
 • županijska razina: 12. ožujka 2020.
 • državna smotra: od 20. do 24. travnja 2020.

Program smotre LiDraNo obuhvaća:

 • literarno stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
 • dramsko-scensko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
 • novinarsko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
 • radijsko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
 • stručne razgovore i okrugle stolove s mentorima i učenicima, pojedincima ili članovima družina, koje su dužni održati članovi prosudbenih povjerenstava na svim razinama
 • nakladničku djelatnost (zbornik odabranih literarnih i samostalnih novinarskih radova pozvanih na državnu smotru te popis svih radova, učenika i mentora za ostale izraze smotre).

Načela smotre LiDraNo:

 • sloboda stvaralaštva učenika i družine
 • osobno stvaralačko izražavanje
 • dobrovoljnost sudjelovanja.

Zadaće smotre LiDraNo:

 • razvijati i poticati učeničko literarno, dramsko-scensko i novinarsko stvaralaštvo
 • promicati učeničko pisano i govorno izražavanje na hrvatskome jeziku
 • otkrivati, pratiti i poticati učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti
 • predstaviti stvaralaštvo smotre LiDraNo javnosti (škola, općina, grad, županija, država)

Važna napomena:

Tablica - prijavnica za smotru LiDraNo 2020. ispunjava se JEDANPUT, i to na školskoj razini. Ispunjene tablice-prijavnice sa školske se razine dostavljaju e-poštom na iduću, višu razinu, općinsku / gradsku (ako se organizira) te na županijsku razinu. Županijsko je povjerenstvo dužno u cijelosti popunjene tablice-prijavnice dostaviti Državnome povjerenstvu u skladu s ovim uputama.


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina