2020-02-11 12:39:37

Za slanje radova

Ispunjene se tablice - prijavnice šalju e-poštom na e-mail:

ured@os-ksdjalski-donjazelina.skole.hr

Sve predložene radove u 8 primjeraka na adresu:

OŠ Ksavera Šandora Đalskog

Dragutina Stražimira 24

10382 Donja Zelina

- za smotru LiDraNo


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina