2020-06-02 17:22:58

IZBORNA NASTAVA - ISPIS

Prema Zakonu o izmjena i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 30.12.2014. (NN 152/14):

Članak 8.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. 

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili iz drugih opravdanih razlogamože podnijeti pisani zahtjev za prestankom pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

IZBORNA NASTAVA: 

Informatika  1., 2., 3., 4., 7. i 8. r. 
Vjeronauk  1.- 8.r.                        
Njemački jezik  4. - 8. r.

 
                                      Zahtjev za ispis - obrazac


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina