2020-06-19 15:26:00

BESPLATNI UDŽBENICI ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Poštovani roditelji,

sukladno članku 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.), u školskoj godini 2020./2021. svi učenici dobivaju udžbenike besplatno, prvi dan nastave, a dodatne materijale trebate nabaviti sami.

Na teret Državnog proračuna financirati će se i drugi obrazovni materijal (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za Tehničku kulturu, likovne mape, atlasi itd.) učenicima osnovne škole ukoliko se ispunjavaju slijedeće uvjete:

– članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2020. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi

– članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2020. utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

Da bi ostvarili pravo za financiranje drugih obrazovnih materijala roditelji moraju u školu donijeti dokumentaciju kojom dokazuju svoj status.

Potrebna dokumentacija je:

  • potvrda CZSS da je netko od ukućana s kojim živi korisnik minimalne naknade

  • potvrda HZZ da član kućanstva dobiva naknadu kao nezaposlena osoba i potvrda da je branitelj.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_66_1314.html

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u školu do 1. srpnja 2020.

Popise udžbenika i drugog obrazovnog materijala te informacije za nabavu udžbenika preko grada Zagreba objavit ću uskoro. 

ravnateljica:                                                                          

Lidija Smrndić, mag.prim.educ.

 


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina