2020-10-21 08:26:08

Samo ovako je moguće preobraziti svijet
Evanđelje kaže da sva zla u svijetu dolaze iz čovjekova srca, a kada se srce oslobodi tada čovjek nalazi smisao života. Sva sila za mijenjanje svijeta dolazi od Boga kroz srce. 
 
Da bi molitva mogla ostvariti obećanja koja je Isus dao, potrebno je da se događa u zakonitostima evanđelja, a ne svijeta. Isus kaže: tražite najprije Kraljevstvo Božje, a sve ostalo će vam se nadodati. Svijet vjeruje da ljudi mogu biti sretni i osmišljeni izvanjskim djelovanjem, a evanđelje daje to moguće samo promjenom čovjekova srca, dakle nutarnjim djelovanjem. Svijet vjeruje da se može ratom stvoriti mir, da se može čovjeka tehnikom učiniti zadovoljnim, da čovjek može s visokim standardom biti i etički dobar, da znanost može riješiti sve čovjekove muke i konflikte.
 
Evanđelje naprotiv kaže da sva zla u svijetu dolaze iz čovjekova srca, a to znači iz zla kojima čovjek truje i uništava prirodu, neprijateljski se suprotstavlja ljudima, te psuje i odbija Boga. Kada se srce oslobodi tada čovjek nalazi smisao života, svestranu sreću i mogućnost vrhunskog razvoja znanosti, kulture, vjere, međuljudskih odnosa, društva i gospodarstva. 
 
Sva sila za mijenjanje svijeta dolazi od Boga kroz srce. Želiš li nekoga promijeniti onda promijeni svoj odnos prema njemu, a to znači pokušaj razumjeti tog čovjeka, oprostiti mu i zavoljeti ga te Bogu za njega zahvaljivati i vidjet ćeš da ćeš ga promijeniti. No ti si tada promijenio i sebe. Sada si prijatelj s Bogom, s ljudima i sa sobom. Zapamti, najprije promijeni sebe, iziđi iz svijeta zla i uđi u Božji svijet ili Božje kraljevstvo. Tu počinje preobrazba društva.
 
 
(T.I.)

Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina