2020-12-02 16:10:26

Impresum

Digitalni list Osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog

Donja Zelina

 

Školska godina 2020./2021.

 

 

Glavna urednica

Veronika Perić

Zamjenik glavne urednice:

Jan Grozaj

 

Odgovorna urednica: 

Draženka Jarec-Tomorad, prof. hrvatskoga jezika 

 

Lektorice:

Teodora Filipović

Draženka Jarec-Tomorad

 

Novinarska grupa:

Mia Blažak, 8.a

Marija Došen, 8.a

Teodora Filipović, 8.a

Jan Grozaj, 8.a

Katarina Kušić, 8.a

Sara Markešić, 8.a

Iva Pasinek, 8.a

Veronika Perić, 8.a

Leon Zdelar, 8.a


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina