2019-09-12 22:35:18

Pravilnici i dokumenti škole

 

 

 

 

1. Statut OŠ Ksavera Šandora Đalskog

2. Pravilnik o kućnom redu

3. Etički kodeks

4. Pravilnik o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Đalskog

5. ODLUKA o izmjenama i dopunama pravilnika, o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi

6. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima

7. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

8. Poslovnik o radu Školskog sportskog društva "Prigorec"

9. Poslovnik o radu Školskog odbora i Školskih vijeća

10. Pravilnik o radu

11. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

12. Pravilnik o videonadzoru

13. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

14. Pravilnik o zaštiti na radu

15. Pravilnik o zaštiti od požara

16. Pravilnik o radu školske knjižnice

17. Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda za zdravlje

18. Ispisnica iz škole

19. Upisnica u školu

20. Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti    

21. ELABORAT o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavješćivanja i  prijemu priopćenja

22. ODLUKA o prijemu/davanju priopćenja Županijskog centra 112

23. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu

24. Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina